Wózki inwalidzkie

Kiedy i dla kogo warto kupić wózki inwalidzkie?

Wózki inwalidzkie mają wiele różnych zastosowań, w zależności od zastosowanej siły napędowej. Ręczne wózki inwalidzkie są zazwyczaj używane do transportu pacjenta w obrębie domu lub szpitala, podczas gdy elektryczne wózki inwalidzkie są zasilane bateriami. Istnieją również różne rodzaje dziecięcych wózków inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne ruchowo, u których stwierdzono trwałe ograniczenie w samodzielnym chodzeniu, a także osoby z porażeniami i niedowładami kończyn dolnych, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego ze środków publicznych.

Wózki inwalidzkie w najlepszej cenie

Takie dofinansowanie otrzymuje się na podstawie wniosku, wystawionego przez lekarza. Wniosek taki jest ważny bezterminowo i może być wystawiony przez lekarza o określonej specjalizacji. Wózki inwalidzkie są dostępne po cenach dofinansowania ze środków publicznych, dzięki czemu są dostępne dla osób, które najbardziej ich potrzebują. Ręczny wózek inwalidzki przysługuje osobom dorosłym z trwałym ograniczeniem możliwości samodzielnego poruszania się, raz na pięć lat. Limit finansowania ze środków publicznych wynosi 600 zł przy 0% udziale pacjenta w limicie finansowania. Jeżeli cena detaliczna wózka inwalidzkiego mieści się w limicie, pacjent otrzyma wózek bezpłatnie. Jeśli cena wózka inwalidzkiego przekroczy limit, pacjent będzie musiał dofinansować kwotę powyżej limitu, np. jeśli cena detaliczna wózka inwalidzkiego ręcznego wynosi 719 zł, pacjent zapłaci za niego 119 zł.

Wózek inwalidzki dla dzieci

Wózek inwalidzki dziecięcy przysługuje mi raz na trzy lata dla dzieci z trwałym ograniczeniem zdolności do samodzielnego chodzenia, które rozpoczęły trzeci rok życia i nie ukończyły 18 roku życia. Limit finansowania i udział własny pacjenta w limicie jest taki sam jak w przypadku ręcznych wózków inwalidzkich dla dorosłych. Osoby dorosłe z trwałym ograniczeniem samodzielnego chodzenia (raz na 4 lata) oraz dzieci w wieku od 3 do 18 lat (raz na 3 lata) mogą ubiegać się o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego wykonanego ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składanego. Ten typ wózka jest idealny dla osób, które chcą mieć możliwość samodzielnego chodzenia raz na kilka lat.